Uzman Klinik Psikolog Benan ŞAHİNBAŞ

Lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamlamıştır. Akademik kariyerine İstanbul Gelişim Üniversite’sinde devam etmiştir. Prof.Dr. Mustafa BİLİCİ danışmanlığında “Evli Bireylerde Bağlanma Stillerinin Aldatma Eğilimi ve Cinsel Yaşantılar ile İlişkisinin İncelenmesi” tezi ile Yüksek Lisans’ını bitirerek klinik psikolog uzmanlığını almıştır.

Eğitimi sırasında; Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Balıklı Rum Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Medicell Tıp Merkezi gibi çeşitli hastane ve kurumlarda psikolog olarak staj yapmış ve kendisini geliştirmiştir.

Eğitim sürecinde bir çok kongre ve seminere katılmış, gönüllü projelere de destek vererek akademik hayatını geliştirmeyi hedeflemiştir.

Prof.Dr.Perin YOLAÇ’tan “Bilişsel Davranışçı Terapi” tekniğini, Psikiyatr Dr. Alp KARAOSMANOĞLU’ndan ” Şema Terapisi”  tekniğini, Uzm.Dr.Fikret Ferzan GIYNAŞ’tan “Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi” tekniğini almıştır. Klinik Görüşme Beceri Süpervizyonunu ise Psikolojik Danışman Nurten Aba ve Uzm.Klinik Psk.Melda YAKUPOĞLU eşliğinde tamamlamıştır. Aldığı diğer test eğitimleri arasında;Wiscr Zeka Testi, Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi, Denver II Gelişim Tarama Testi, Luisa Duss Psikanalitik Öykü Tamam
lama Testi, Peabody Resim- Kelime Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Draw a Person, Draw a Family(hareketli-tılsımlı), KHTP, Draw a Tree, Aile danışmanlığı, MMPI Çoklu Kişilik Envanteri, MOXO Dikkat Ölçme Testi, Attentioner Dikkat Eksikliğine Hiperaktivite Tedavisi vb. gibi bir çok sertifikasyon ve eğitim programları bulunmaktadır. Bu eğitimlerden başarı ile sertifika, katılım ve eğitim belgeleri almıştır. Test ve terapi teknikleri eğitimlerine halen devam etmekte olup, her gün gelişmekte olan psikoloji ve psikiyatri dünyasını da yakından takip etmektedir.

İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Türk Psikologlar Derneği (TPD) üyesidir.

Şuanda Anı Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde çocuk – ergen ve yetişkinlerle psikoterapilerini yürütmektedir.

Anı Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nin kurucusudur.

YETİŞKİN ÇALIŞMA ALANLARI:

 • Anksiyete Bozukluğu (Kaygı)
 • Dürtü Kontrol Bozuklukları
 • Evlilik Ve İlişki Sorunları
 • Kişilik Sorunları
 • Sosyal Fobi
 • Psikosomatik Bozukluklar
 • Boşanma
 • Kayıp ve Yas
 • Öfke ile Başa Çıkma
 • Tikler

 

ÇOCUK – ERGEN ÇALIŞMA ALANLARI:

 • Dikkat Eksikliği ve Aşırı Hareketlilik (Hiperaktivite)
 • Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Aile İçi İletişim Sorunları
 • Yeme ve Uyku Bozuklukları
 • Tırnak Yeme
 • Gelişim Takibi
 • Alt Islatma -Tuvalet Problemleri
 • Travmatik Yaşam Olayları
 • Kaygı ve Korkular
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Okula Uyum Problemleri
 • Özgüven
 • Sosyalleşme
 • Zihinsel – Gelişimsel Ruhsal Değerlendirme
 • Öfke Kontrolü
 • Fobiler
 • Stresle Baş Edebilme Yöntemleri
 • Kural / Sınır Problemleri