Uzm.Klinik Psk.Sena ÖZTÜRK

IMG_1654

Uzman Klinik Psikolog Sena ÖZTÜRK

İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji bölümü lisans mezunudur. Lisans eğitimi sonrasında yine aynı üniversitede Klinik Psikoloji yüksek lisans(master) programını tamamlayıp uzman unvanını almıştır. Öğrenimi sırasında farklı dönemlerde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikoz Servisinde, Balıklı Rum Hastanesi Psikiyatri Servisinde ve çeşitli ana okullarında gönüllü gözlemci olarak staj çalışmalarında bulunmuştur.

Eğitimleri ile eş zamanlı olarak Psikoloji Eğitimleri ve Terapileri Derneğinden Oyun Terapisi eğitimini tamamlamıştır. Bilişsel Terapi ekolünü benimseyerek çocuk ve ergen danışmanlığı ve aile danışmanlığı üzerine çalışmaktadır.

Çocuklar için psikolojik testler ve zeka testleri uygulamalarının yanında halen ailelere yönelik seminer, bilgilendirme toplantıları ve yapılandırılmış grup eğitimi çalışmalarını yürütmektedir.

Prof.Dr.Perin YOLAÇ’tan Bilişsel Davranışçı Terapi, Yrd.Doç.Dr. Nevin DÖLEK’ten kısa süreli çözüm odaklı terapi eğitimlerine eş zamanlı olarak oyun terapisi eğitimini tamamlamıştır.

Anı Psikolojik Danışmanlık Merkez’inde çalışmalarını çocuk ve ergen terapisi ayrıca aile danışmanlığı yaparak sürdürmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI:

 • Aile Danışmanlığı
 • Çocuk ve Ergen Danışmanlığı
 • Çocuklar için psikolojik testler ve zeka testleri uygulayıcısı
 • Oyun Terapisi

UYGULADIĞI TESTLER:

 • WISC-R Zeka Testi
 • Stanford Binet Zeka Testi
 • Denver II Gelişim Tarama Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Bender Görsel Motor Algılama Testi
 • Gesell Gelişim Testi
 • Bir İnsan Çiz Bir Aile Çiz Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • AGTE ( Ankara Gelişim Tarama Envanteri )
 • MMPI Kişilik Testi
 • Attention Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Çalışmaları
 • MOXO Dikkkat Eksikliği ve Hiperaktivite Testi

 

ÇOCUK–ERGEN ÇALIŞMA ALANLARI:

 • Dikkat Eksikliği ve Aşırı Hareketlilik (Hiperaktivite)
 • Öğrenme Güçlükleri
 • Disleksi
 • Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Aile İçi İletişim Sorunları
 • Yeme ve Uyku Bozuklukları
 • Tırnak Yeme
 • Gelişim Takibi
 • Alt Islatma -Tuvalet Problemleri
 • Travmatik Yaşam Olayları
 • Kaygı ve Korkular
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Okula Uyum Problemleri
 • Özgüven
 • Sosyalleşme
 • Depresyon
 • Zihinsel – Gelişimsel Ruhsal Değerlendirme
 • Öfke Kontrolü
 • Fobiler
 • Stresle Baş Edebilme Yöntemleri
 • Kural / Sınır Problemleri
 • Stres Yönetimi
 • Davranış Bozuklukları
 • Gelişim Değerlendirme

 

 

HAKKIMIZDA

Kliniğimiz; ÇOCUK, ERGEN ve YETİŞKİN dönemlerinin psikolojik gelişim takibini yapmaktadır. Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde psikolojik ve sosyal gelişimin önemi büyüktür. Bu dönemlerde alınacak psikolojik destekler ile ; özgüveni yüksek, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, iletişim becerisi güçlü, yaratıcı ve yapıcı, kendini denetleyebilen, sorumluluk sahibi yüksek breyler yetişmesi sağlanılabilir. Yetişkin; zihinsel, bedensel gelişimini tamamlamış ve psikolojik olgunluğa erişmiş, ekonomik bağımsızlığını kazanmış ve toplumda bir sorumluluk üstlenmiş bireylere denir.

Psikologlar arasında yetişkinlik dönemi evreleri kabul edilen görüşe göre; ilk yetişkinlik(21–40) orta yetişkinlik(40–60) ve son yetişkinlik(60 ve yukarısı) olmak üzere üç temel safhaya ayrılmıştır. Yetişkinlikteki kişilik gelişiminin ahlâk, cinsiyet rolleri ve benlik gelişimi gibi üç önemli yönü vardır. Bu dönemdeki kişiliğin gelişmesinde “olgunlaşma” önemlidir.

Psikologlar fizyolojik ve psikolojik özellikleri dikkate alarak insan hayatını çeşitli dönemlere ayırarak her dönemi kendi belirgin özelliklerine, tutum ve davranış çeşitlerine göre tasnif etmişlerdir:

0-2 Bebeklik

Çocukluk:

2-6 İlk Çocukluk

6-11kız/13erkek Son Çocukluk

Ergenlik:

11-15/13-17 İlk Ergenlik-Delikanlılık

15-21/17-22 Son Ergenlik (Gençlik)

Yetişkinlik:

21-40 Yetişkinlik

40-60 Orta Yaş

60- Yaşlılık

Kliniğimiz; tüm bozuklukları yakından takip edip, gerekli psikolojik testler yapılarak alanında en güncel tanı ve tedavi metotlarını uygulayabilmektedir. Kliniğimizde; yalnızca tedavi etmek değil, kişinin hayat kalitesinin de artmasına odaklanılmaktadır. Ayrıca; tedavinin etkili, kalıcı, kaliteli olmasına dikkat edilmektedir. Tanıya yönelik tedavilerimiz; öğretici, geliştirici ve rehabilite edici’dir.

Yeter ki siz bir uzmanın sizi değerlendirmesine izin verin. Bunu deneyenlerin yaklaşık yüzde yetmişi çare bulmaktadır.

Merhaba dünya!

WordPress’e hoş geldiniz. Bu sizin ilk yazınız. Bu yazıyı düzenleyin ya da silin. Sonra yazmaya başlayın!