DEPRESYON

Depresyonun belirtileri kişilerde farklılık gösterse de en belirgin belirtiler haftalar veya daha uzun süreler devam eden genel olarak üzgün, kaygılı boşlukta hissetme halidir. Ümitsizlik, karamsarlık, suçluluk ve değersizlik hissi duygu olarak çok sık görülür. Kişiler kendilerini boşlukta olarak tanımlarlar. Eskiden yapılan şeylerden zevk alamama, hiçbir şey yapmak istememe, günlük ihtiyaçlarını ( uyku, öz bakım, yemek yeme vb.) karşılayamama sık görülür.
Ayrıca sürekli tekrar eden ölüm ve intihar düşünceleri, sık sık bir depresyona eşlik eder.

Bir kişi en az iki haftalık:

• Kendini moralsiz ve umutsuz hissetmek, basık bir ruh halinin olması
• Daha önceleri zevk veren şeylere karşı ilgi kaybı
• Motivasyon eksikliği, şiddetli yorgunluk
• Ümitsizlik, değersizlik ve çaresizlik hisleri
• Duyguları kontrol edememe
• Günlük aktivitelere duyulan ilginin azalması
• İştahta belirgin artış/azalış
• Kiloda belirgin artış/azalış
• Uyku düzeninde belirgin değişimler
• Belirgin öfke ve huzursuzluk
• Belirgin enerji kaybı
• Kendinden nefret etme, şiddetli suçluluk duygusu
• Dikkatsiz davranışlarda artış
• Odaklanmakta problem
• Nedeni belli olmayan fiziksel ağrılar

Bunlara eşlik eden başka şikayetler de ortaya çıkabilir, örneğin konsantrasyon ve dikkat bozuklukları, eksik özgüven, suçluluk duygusu ve değersizlik, ümitsizlik, uyku bozuklukları veya iştah kaybı gibi. Depresyon hastalığı geçiren birçok insanda aynı zamanda baş ağrısı, sindirim sorunları veya cinsel işlev bozuklukları gibi çeşitli bedensel şikayetler de görülür.

Çoğunlukla aile ve yakınlar da kişideki bu değişimi fark ederler ama nasıl yardım edeceklerini bilemezler. Depresyondaki kişiye yakınlaşmakta kolay bir durum değildir. Çünkü sizi dinlemek dahi istemeyecektir. Anlatılanlar depresyondaki kişiler için havada kalacaktır. Sizinle iletişime geçmeyi dahi reddedecektir.

Depresyon birçok farklı türde kendisini gösterebilir. Genel olarak depresyon farklı ağırlık derecelerine göre üçe ayrılır:

-Hafif depresyon:
Bu türde, büyük zorluklarla da olsa hastaların günlük yaşantılarını (örneğin iş, boş zaman, aile içindeki görevler) idame ettirmeleri mümkün olur.

-Orta şiddette depresyon:
Bu aşamada çalışma becerisi büyük ölçüde kısıtlanmıştır. Sosyal ilişkiler de giderek daha çok azalır.

-Ağır depresyon:
Bu durumdayken çalışmak, ev işlerini halletmek veya sosyal aktivitelerde bulunmak genelde mümkün değildir.
Ağırlık dereceleri, mevcut şikayet veya belirtilerin sayısına göre belirlenir. Bir hafif depresyonda toplam on belirtiden en az dördünün, bir ağır depresyonda ise toplam on belirtiden en az sekizinin görülmesi gerekir.

PEKİ…

DEPRESYON NASIL TEDAVİ EDİLİR ?

Özellikle depresyona giren insanlar bunu söylemeye veya yardım istemeye çok çekinirler. Kendilerini ümitsiz hissederler ve hiç bir zaman daha iyi olabileceklerine, iyileşebileceklerine inanamazlar. Sanki sadece kendi başlarına geliyormuş gibi bir algıya kapılabilirler.Ülkemizde depresyona girme sıklığı tahmin edildiğinden çok daha fazladır. Bu da sizin yalnız olmadığını gösteriyor..
Son zamanlarda yapılan araştırmalar depresyonun büyük ölçüde tedavi edilebilir olduğunu bize gösteriyor. Günümüzde en çok tercih edilen yöntemler arasında antidepresanlar ve psikoterapi yöntemleri geliyor. Öncelikle bilişsel-davranışçı terapi uygulamaları depresyondaki kişilerin kendilerini depresyona sürükleyen düşünce tarzlarını değiştirmelerine ve pozitif biliş kalıpları oluşturmalarına yardımcı olmaları yönünden en etkili tedavi yöntemleri arasındadır.

Sizin de depresyon belirtileriniz var ise mutlaka bir uzmandan yardım almanızı öneririm.

Uzman Klinik Psikolog

Benan ŞAHİNBAŞ