HAKKIMIZDA

Kliniğimiz; ÇOCUK, ERGEN ve YETİŞKİN dönemlerinin psikolojik gelişim takibini yapmaktadır. Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde psikolojik ve sosyal gelişimin önemi büyüktür. Bu dönemlerde alınacak psikolojik destekler ile ; özgüveni yüksek, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, iletişim becerisi güçlü, yaratıcı ve yapıcı, kendini denetleyebilen, sorumluluk sahibi yüksek breyler yetişmesi sağlanılabilir. Yetişkin; zihinsel, bedensel gelişimini tamamlamış ve psikolojik olgunluğa erişmiş, ekonomik bağımsızlığını kazanmış ve toplumda bir sorumluluk üstlenmiş bireylere denir.

Psikologlar arasında yetişkinlik dönemi evreleri kabul edilen görüşe göre; ilk yetişkinlik(21–40) orta yetişkinlik(40–60) ve son yetişkinlik(60 ve yukarısı) olmak üzere üç temel safhaya ayrılmıştır. Yetişkinlikteki kişilik gelişiminin ahlâk, cinsiyet rolleri ve benlik gelişimi gibi üç önemli yönü vardır. Bu dönemdeki kişiliğin gelişmesinde “olgunlaşma” önemlidir.

Psikologlar fizyolojik ve psikolojik özellikleri dikkate alarak insan hayatını çeşitli dönemlere ayırarak her dönemi kendi belirgin özelliklerine, tutum ve davranış çeşitlerine göre tasnif etmişlerdir:

0-2 Bebeklik

Çocukluk:

2-6 İlk Çocukluk

6-11kız/13erkek Son Çocukluk

Ergenlik:

11-15/13-17 İlk Ergenlik-Delikanlılık

15-21/17-22 Son Ergenlik (Gençlik)

Yetişkinlik:

21-40 Yetişkinlik

40-60 Orta Yaş

60- Yaşlılık

Kliniğimiz; tüm bozuklukları yakından takip edip, gerekli psikolojik testler yapılarak alanında en güncel tanı ve tedavi metotlarını uygulayabilmektedir. Kliniğimizde; yalnızca tedavi etmek değil, kişinin hayat kalitesinin de artmasına odaklanılmaktadır. Ayrıca; tedavinin etkili, kalıcı, kaliteli olmasına dikkat edilmektedir. Tanıya yönelik tedavilerimiz; öğretici, geliştirici ve rehabilite edici’dir.

Yeter ki siz bir uzmanın sizi değerlendirmesine izin verin. Bunu deneyenlerin yaklaşık yüzde yetmişi çare bulmaktadır.

benan
benan