Osman ÖZTEMEL, 2012’de Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde 300 saat teorik ders, 120 saat uygulama ve 30 saatlik süpervizyon eğitimini içeren 450 saatlik “Aile Danışmanlığı” sertifika programını başarı ile tamamlamış ve “Aile Danışmanı” unvanı almıştır. Daha sonra Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yapmış, Kişilik, Mizaç ve Duygusal ilişkiler üzerine tez çalışmasını tamamlayarak “Uzman Klinik Psikolog” unvanı almıştır. Ağırlıklı olarak Bilişsel-Davranışçı Terapi ve Kişilerarası ilişkiler Psikoterapisi üzerine uzmanlaşmıştır.

Ruh sağlığı alanında çok sayıda eğitim, seminer ve kongreye katılmış olan Öztemel, çalıştığı kurumlarda da ailelere yönelik anne çocuk ilişkisi, ebeveyn tutumları, çocukluk ve ergenlik dönemi ruh sağlığı, vb başta olmak üzere pek çok konuda seminerler vermiştir. Çalışma alanlarını ağırlıklı olarak ergen ve yetişkin psikolojik değerlendirme ve psikoterapisi ile aile danışmanlığı oluşturmaktadır. Anı Psikolojik Danışmanlık merkezinde çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışmalarını yürüten Öztemel, aynı zamanda bir okulda öğrencilere ve ailelere danışmanlık hizmeti vermektedir. Hazırlık aşamasında olan akademik makaleleri üzerinde çalışmaları devam etmektedir.

Aldığı Eğitimler:

Bilişsel – Davranışçı Terapi Eğitimi

Aile ve Evlilik Danışmanlığı

Kişilerlarası İlişkiler Psikoterapisi

Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi

EMDR

WISC-R Çocuklar için Zeka Testi

Sitemizin Toplam Ziyaretçi Sayısı: 56