• Tematik Algı Testi (TAT)
  • SCL-90 (Belirti Tanıma Testi)
  • Beck- Depresyon Ölçeği
  • Beck- Kaygı Ölçeği
  • Beier Cümle Tamamlama Testi
  • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
  • Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği