Anı Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Kliniğimiz; ÇOCUK, ERGEN ve YETİŞKİN dönemlerinin psikolojik gelişim takibini yapmaktadır. Kliniğimizde; tüm rahatsızlıklar yakından takip edilip, gerekli psikolojik testler yapılarak, alanında en güncel tanı ve tedavi metotları uygulanmaktadır. Kliniğimizde kişinin hayat kalitesinin artmasına odaklanılmaktadır. Ayrıca; danışmanlıklarımızın etkili, kalıcı, kaliteli olmasına dikkat edilmektedir. Tanıya yönelik danışmanlıklarımız; öğretici, geliştirici ve rehabilite edici’dir.

Çocuklar için Klinik Alanlarımız

 • Dikkat Eksikliği ve Aşırı Hareketlilik
 • Aile İçi Eğitim
 • Yeme ve Uyku Bozuklukları
 • Tırnak Yeme
 • Gelişim Takibi
 • Alt Islatma-Tuvalet Problemleri
 • Travmatik Yaşam Olayları
 • Kaygı ve Korkular
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Okula Uyum Problemleri
 • Davranış Problemleri

Ergenler için Klinik Alanlarımız

 • Özgüven Eksikliği
 • Takıntılar
 • Sınav Kaygısı
 • Sosyal İlişki Problemleri
 • Kural/Sınır Tanımama
 • Aile İçi Geçimsizlik
 • Davranışsal Sorunlar

Yetişkinler için Klinik Alanlarımız

 • Evlilik Ve İlişki Sorunları
 • Yeme Bozuklukları
 • Kişilik Sorunları
 • Boşanma
 • Kayıp ve Yas
 • Öfke ile Başa Çıkma
 • Sağlıklı Beslenmede Psikolojik Destek

Psikoterapi

Psikoterapi, bireylerin duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, ruh sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan tekniklerin genel adıdır.  Psikoterapi sırasında, kişi ruhsal durumu, ruh hali, duyguları, düşünce ve davranışlarını fark etme fırsatı bulur.  Psikoterapi sürecinde, terapist ile danışan arasında kurulan ilişki temel alınarak danışanın yaşadığı sorunlar üzerinde çalışılır.

TERAPİ YÖNTEMLERİMİZ

Bireysel Psikoterapiler

Oyun Terapisi

Deneyimsel Oyun Terapisi

EMDR Terapisi (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Psikanalitik Yaklaşım

Dinamik Yönelimli Yaklaşım

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Şema Terapi

Aile – Evlilik ve Çift Terapisi

Cinsel Terapi

Aile Danışmanlığı

Çocuk Danışmanlığı

Yetişkin Danışmanlığı

KLİNİĞİMİZDE UYGULADIĞIMIZ TESTLER

WISC-R Zeka Testi

Stanford-Binet Zeka Testi

MOXO Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Testi

Denver II Gelişimsel Tarama Testi

Beck Depresyon Ölçeği

Beck Anksiyete Ölçeği

Psikiyatride Kullanılan Klinik Ölçekler

AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Çocuk Çizimlerinin Psikolojik Açıdan Değerlendirilmesi

Peabody  Kelime Tamamlama Testi

Aile Danışmanlığı

Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

Gessel Gelişim Figürleri Testi

Frostig Görsel Algılama Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

MMPI Çoklu Kişilik Test

Draw a Person, Draw a Family(hareketli-tılsımlı), KHTP, Draw a Tree

Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

CAT (Çocuk Algı Testi)

TAT (Yetişkin Algı Testi)

Attentioner Dikkat ve Hiperaktivite Eğitimi

Sitemizin Toplam Ziyaretçi Sayısı: 13,276